LOGOSpojili sme tým JAPA  a tým kafkol a vytvorili sme pre Vás tento web.

 

prísaha SSPrísaha prislušníkov SSprísaha SS

 
"Ich schwöre Dir, Adolf Hitler, als Führer und Kanzler des Reiches Treue und Tapferkeit. Ich gelobe Dir und den von Dir bestimmten Vorgesetzten Gehorsam bis in den Tod, so wahr mit Gott helfe."

"Tebe, Adolfe Hitlere, vodcovi a kancelárovi Nemeckej ríše, prísahám vernosť a statočnosť. Tebe a nadriadeným, ktorých sám vymenuješ, sľubujem poslušnosť až do smrti. K tomu mi dopomáhaj Boh."

prisaha

kridlo-laveSSkridlo-prave
NAHOR