LOGOSpojili sme tým JAPA  a tým kafkol a vytvorili sme pre Vás tento web.

 

Stalingradské listy - 3.časť

V tomto liste adresovanom veleniu 6. armády poľný maršál von Manstein informuje o postupe vyslobodzovacích jednotiek, ktoré sa snažili vytvoriť koridor (z dôvodov zásobovania). Tiež opisuje operácie, ktoré musela vykonať armáda, ak sa chcela zo Stalingradu dostať.

Tajná vec velenia                                                       5  vyhotovení
Vec veliteľa                                                                4. vyhotovenie
Len pre dôstojníkov                                                    19.12, 18.00
Tajné

 6. armáde
4. tankovej armáde

1. 4. tanková armáda porazila s LVII. tankovým zborom nepriateľa v priestore Verchne-Kumskij a dosiahla úsek Myškova pri Niše Kimensku. Začatý útok proti silnej nepriateľskej skupine v priestore Kamensku a severnejšie. Je možné ešte očakávať ťažké boje. Situácia na čirskom fronte nedovoľuje postup síl západne od Donu na Kalač. Most Čirskaja cez Don v rukách nepriateľa. 2. 6. armáda nastúpi čo najskôr k útoku "Wintergewitter". Pritom je plánované vytvoriť v nutnom prípade od rieky Donskaja Carica spojenie s LVII. tankovým zborom na sprievod konvoja. 3. Vývoj situácie môže viesť k tom, že príkaz 2) bude rozšírený o prielom armády k LVII. tankovému zboru na Myškov Heslo "Donnerschlag". Rovnako je dôležité vytvoriť s tankami rýchlo spojenie s LVII. tankovým zborom za účelom presunu konvoja. Potom pri krytí bokov predsunúť armádu na dolnú Kapovku a na Červlennaju k Myškovu pri postupnom opúšťaní opevnenej oblasti. Operácia "Donerschlag musí bezprostredne nasledovať po útoku "Wintergewitter". Zásobovanie leteckou cestou sa bude musieť uskutočniť v podstate priebežne bez väčšej prípravy. Je dôležité čo najdlhšie udržanie letiska Pitomnik. Vziať so sebou všetky pohyblivé zbrane, delostrelectvo, v prvom rade delá potrebné k boju, ďalej ťažko nahraditeľné zbrane a zariadenie. Včas ich sústrediť v juhozápadnej časti.
4. Bod 3 je potrebné pripraviť. Získa platnosť až na základe výslovného rozkazu
"Donnerschlag".
5. Deň útoku a čas podľa 2).
Vrchné velenie skupiny armád Don
Ia Nr. 0369/42
Tajná vec velenia z 19.12.1942

podpísaný von Manstein
generál poľný maršál

5 vyhotovení :
1. vyhotovenie = orig.
2. vyhotovenie 4. letecká armáda
3. vyhotovenie hl. stan
4. vyhotovenie K.T.B
5. vyhotovenie koncept

Za prípadné zlé skloňovanie názvov sa ospravedlňujem.
 


NAHOR