LOGOSpojili sme tým JAPA  a tým kafkol a vytvorili sme pre Vás tento web.

 

Stalingradské listy - 2.časť

V tomto liste adresovanom vrchnému veleniu pozemného vojska (Hitlerovi) poľný maršál von Manstein neprikrášlene opisuje situáciu na fronte a žiada o posilnenie vzdušného zásobovania 6. armády, ako aj o ďalšie posily.

Len pre dôstojníkov                                                    3. vyhotovenia
Tajná vec velenia                                                       3. vyhotovenia
Vec veliteľa                                                                 19.12, 14.35
Tajné

5 Náčelníkovi generálneho štábu pozemného vojska na okamžité predloženie Hitlerovi

Situácia v oblasti skupiny armád Don sa v súvislosti s vývojom v oblasti skupiny armád B a z toho vyplývajúceho odrezania ďalšieho prísunu síl vyvíja tak, že s oslobodením 6. armády v dohľadnej dobe nie je možné počítať. Napriek tomu, že ako z dôvodov síl, tak i z poveternostných dôvodov zásobovanie leteckou cestou a tým aj udržanie armády v opevnenej oblasti, ako preukázali štyri týždne obkľúčenia, nie je možné, LVII. tankový zbor sám zrejme pozemné spojenie k 6. armáde nevytvorí a tým skôr trvalo neudrží. Považujem teraz prelomenie armády na juhozápad za poslednú možnosť, teda aspoň pre väčšinu vojakov a ešte pohyblivých jednotiek armády. Prielom, ktorého prvým cieľom bude vytvorenie spojenia s LVII. tankovým zborom približne pri Myškovskom Jeriku, môže spočívať iba v postupnom bojovom presune armády na juhozápad. Primerane k rozšíreniu na juhozápad bude opevnená oblasť na severe postupne vzdaná. V priebehu operácie je nutné bezpodmienečné zaistenie leteckého zásobovania dostatočnými stíhacími a bojovými silami. Napriek tomu, že sa už teraz rysuje nepriateľský tlak proti severnému krídlu 4. rumunskej armády, musia byť ďalej za všetkých okolností rýchlo prisunuté sily z oblasti kaukazského frontu, aby zaistili vykonanie úlohy LVII. tankového zboru krytím jeho hlbokého pravého boku. Pri ďalšom otáľaní sa dá predpokladať, že sa LVII. tankový zbor zastaví pri Myškovej alebo severne od nej, lebo bude viazaný útokmi do svojho pravého boku, a tým nenastane súčinnosť útokov zvnútra a zvonka. 6. armáda potrebuje do nástupu niekoľko dní na preskupenie a doplnenie pohonných hmôt. Zásobovanie v kotle je k dispozícii ešte do 22. decembra. Vojaci sú veľmi vysilení (už 14 dní len 200 g chleba). Podľa údajov armády už väčšina koní vysilením padla, prípadne bola zjedená.

Vrchné velenie skupiny armád Don

podpísaný von Manstein
generál poľný maršál

podpísaný Schulz
Ia Nr. 0368/42 geh. Kdos. Chefs.
 


NAHOR